21 lutego 2009

Broszura reklamowa

Folder 64s+okładka, kreda 135g, okładka 250g + laminowanie. Projekt: Polistar
21 lutego 2009

Broszura reklamowa

Folder 32s+okładka, kreda 135g, okładka 250g + laminowanie. Projekt: Polistar
21 lutego 2009

Ulotka A4

Ulotka A4, kreda 115g, falcowanie w C Projekt: Polistar
21 lutego 2009

Broszura reklamowa

Folder 32s, kreda 135g, okładka 250g + laminowanie. Projekt: Polistar