5 kwietnia 2010

Klejenie opakowań

Dysponujemy nową, 3 punktową składarko-sklejarką z systemem dysz klejowych sterowanych komputerowo. Sklejarka ma także możliwością tłoczenia Braille w trakcie sklejania opakowania. Weryfikacja każdego opakowania po kodzie […]