stopka-kolor


 

Linia technologiczna do wydruków oznaczanych pismem Braille’a

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Zamówienia:

Zawiadomienie o wyborze  maszyny banderolującej – PDF